Březen 2009

11. - 13. srpna 1914 - první boj

28. března 2009 v 12:31 | Vojta
10. srpna 1914 (pokračování): Šli jsme a jeli přes řeku Sávu a přišli do prvního bosenského města Brčka (žili tam Turci, Srbové, Židi, Chorvati aj., všude spusty špíny). Zase jsme jely s vozy a šli pěšky podél řeky Sávy (někde bylo vidět harémy) po celou noc a následující den, 11. srpna, jsme mašírovali.

5. - 10. srpna - jedeme do Srbska

17. března 2009 v 16:40 | Vojta
V noci z 5. na 6. srpna 1914 jsme vyjeli vlakem z Vršovic a asi ve 4 h ráno jsme byli v Benešově, dále přes Tábor, Třeboň k českým hranicím, všude bylo smutno, nikde v Čechách nás nevítali, jen smutně za námi pohlíželi.

26. července - 5. srpna 1914: mobilizace

14. března 2009 v 15:42 | Vojta
26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace: "Mým národům" a t. d. od císaře Frant. Josefa I. V té době jsem sloužil ve "staré porodnici" na "koridoru", kde byli neklidní nemocní. Já a kolega Kadleček jsme šli do kanceláře, tam nám dali služné a v poledne jsme jeli domů.
Odpol. jsme šli s manželkou do Satalic na pouť, která byla smutná, večer se skoro všichni vracely domů.
Byl tam mnoho známých, s kterými jsem se po válce již neshledal...

Květen - červen 1914. Oženil jsem se, ale blíží se válka...

2. března 2009 v 15:25 | Vojta
25. května 1914 (krásná slunná neděle) jsem se oženil; měli jsme již 1 rok dceru Antonii (moje babička). Bydlili jsme v domku u tatínka ve Vinoři č. 55. Žili jsme skromně, přispíval jsem as 14 zl. r. (rakouských) měsíčně na domácnost; žena chodila na polnípráce za 1 K.r. (někdy více) denně. Chodíval jsem jednou týdně domů (když jsem měl volno), to byl chudý rodinný život...

26. června 1914 byl zastřelen následník trůnu arcivévoda Ferdinand Este v Sarajevě v Bosně, kde se zúčastnil vojenských manévrů, které byly provokací proti Srbsku.

Technická poznámka

1. března 2009 v 15:03 | Vojta
Jelikož mi mnoho úseků pradědečkova deníku připomíná mou oblíbenou knihu Dobrý voják Švejk, dovolím si pradědečkovy zápisky opepřovat pod čarou úryvky ze Švejka, které mi budou připadat případné a též případně pohyblivými obrázky z přísušných filmů (zejména "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím"). Nemohu totiž odolat...