Září 2009

Karpaty 1915

23. září 2009 v 22:12 | Vojta
11. února 1915 v 7 h ráno ze Szolnogu vlakem dále přes Ujszacs, Jaszberény, ve 3 h odp. jsme přijeli do města Hatvan, tam jsme čekali skoro do 8 h večel a jeli jsme zase celou noc.

12. února (pátek) k 5 h ráno jsme přijeli do města Miskolcz (Miškovec) (po 2 hod. zast.), v 7 h jeli dále, po 9 hod dop. přijeli do Szerencse (tam po úrodné rovině začínají kopce), v poledne jsme přijeli do Sarospatoku blízko Tokaje, kde jsou známé úrodné vinice. V 1 h jsme byli v Satoral-Ujhely. K 7 hod več. jsme přieli do Töketerebesu (nynější Třebišov v Podkarp. Rusi).

11. ledna - 10. února 1915 - jedeme přes Uhry do Karpat!

19. září 2009 v 0:55 | Vojta
11. ledna 1915 jsem byl přeložen k "Blesierten Vagen Staffen", který byl utvořen z velkých vozů pro raněné, které se v poli neosvědčily.
12. ledna jsme jeli z Kisače se "Staffen" přes Oker do Kiskeru-Uhry (žijí tam zámožní a čistotní Němci), tam nás přidělili ke Korpsstrainu 1/8.

21. prosince - 10. ledna - první Vánoce a Nový rok na frontě

17. září 2009 v 1:18 | Vojta
Kisač je v úrodné krajině, měl přes 600 stavení úhledných, žijí tam Slováci a též Srbové, měli jsme se tam dobře, obyvatelé k nám byli slušní, v krčmách prodávali víno a pivo, tak bylo veselo.

19. -21. prosince 1914 - překročení Dunaje

12. září 2009 v 1:55 | Vojta
19. prosince jsme šli ze St. Pazové přes město Novi Karlovci do města Krčedina, tam jsme přenocovali.

20. prosince (ned.) jsme šli dále přes měslo Beška (žijí tam Němci) krajem pahorkatým, kde bylo hodně vinic, k Dunaji do města Karlovce, tam bylo dobré a laciné víno, noclehovali jsme tam v sále biografu. V městě vlály prapory na oslavu vítězství (2. prosince) - pádu Bělehradu - ale rakouská armáda byla skoro týden ze Srbska venku. Později Srbové obsadili i Banát a části Bosny.

14. - 18. prosince 1914 - těžké boje při posledním ústupu ze Srbska

5. září 2009 v 1:26 | Vojta
(pokrač. zápisků ze 14. prosince 1914)
Přes Dunaj byl pouze 1 most pontonový vedle mostu železničního, který byl shozen (trať Vídeň -Budapešť - Cařihrad). Po celý den a noc bylo strašné střílení od rakous. baterií, které byly rozloženy na návrších kol Bělehradu a zadržovaly nepřítele od odstupující armády.