Červen, červenec, srpen 1916 - ruské úspěchy na frontě; narodila se mi dcera!; blokáda centrálních mocností, její důsledky

2. dubna 2011 v 0:37 | Vojta
18. června 1916 dobyli Rusové Černovice v Bukovině, snažíce se obchvátit rakouskou armádu.

1. července 1916 dobyli Rusové Kolomyji (40 tis. obyvatel)

23. července 1916 narodila se nám dceruška Aloisie (moje babička, pozn. Vojta) v "Útulku pro matky a kojence" na ostrově Štvanici - Holešovice. Doma byla bída, na "chlebenky" a podobné poukázky skoro nic nevydávali, tak šla žena slehnouti do "Útulku", kde byla asi 14 dní a trochu se najedla.


27. července 1916 dobyli Rusové znovu pohraniční město Bródy (18 tisíc obyv.).

9. srpna 1916 dobyli Italové po 14 měsíčním boji město Gorici. Válka italsko-rakouská vypukla v květnu 1915.

V srpnu 1916 vypověděla Itálie též Německu válku.

10. srpna 1916 dobyli Rusové město Stanislavóv.

27. srpna 1916 vypovědělo Rumunsko válku Rakousko-Uhersku. Všechny státy vypovídaly válku Rakousku a Německu - "centrálním mocnostem", hranice se uzavíraly. Aby se nedostal válečný materiál a potraviny ani přes "neutrální" země, byla vyhlášena od "Dohody" blokáda Rakousku a Německu. "Blokáda" (uzavření) postihla hlavně chudý lid, byl velký nedostatek potravin a jiných potřeb, vojáci na frontě a obyvatelstvo začalo hladověti a mrznouti.
_____________________________________________________________________________

Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za Světové války / V Budapešti:

U štábního vagónu panovalo též neobyčejné vzrušení. Důstojníci pochodového praporu shromáždili se kolem hejtmana Ságnera, který jim cosi rozčileně vykládal. Vrátil se právě z nádražního velitelství a měl v ruce velmi důvěrný skutečný telegram ze štábu brigády, sáhodlouhého obsahu, s instrukcemi a pokyny, jak si počínati v této nové situaci, ve které se ocitlo Rakousko dne 23. května 1915.
Brigáda telegrafovala, že Itálie vypověděla Rakousko-Uhersku válku.
Ještě v Brucku nad Litavou v důstojnickém kasině se často při obědech a večeřích s plnou hubou hovořilo o podivném jednání a chování Itálie, ale celkem vzato nikdo nečekal, že se splní prorocká slova toho idiota kadeta Bieglera, který jednou při večeři odstrčil talíř s makaróny a prohlásil: "Těch se najím až pod branami Verony."
Hejtman Ságner, prostudovav instrukce obdržené právě z brigády, dal troubiti alarm.
Když se všechno mužstvo pochodového praporu shromáždilo, bylo postaveno do čtverce a hejtman Ságner přečetl mužstvu neobyčejně vznešeným hlasem telegraficky mu dodaný příkaz po brigádě:
"Z bezpříkladné zrady a z lačnosti zapomněl italský král na bratrské závazky, kterými byl povinován jako spojenec našeho mocnářství. Od vypuknutí války, ve které se měl postaviti po bok našim statečným vojskám, hrál zrádný italský král roli maskovaného zákeřníka, chovaje se obojetně, udržuje přitom tajné vyjednávání s našimi nepřáteli, kteráž zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. květen vypovězením války našemu mocnářství. Náš nejvyšší velitel je přesvědčen, že naše vždy statečná a slavná vojska odpoví na ničemnou zradu nevěrného nepřítele takovým úderem, že zrádce přijde k poznání, jak, začav hanebně a zrádně válku, sám sebe zničil. V to důvěřujeme pevně, že s pomocí boží brzy nadejde den, kdy roviny italské opět uvidí vítěze od Santa Lucie, Vicenzy, Novary, Custozzy. Chceme zvítězit, musíme zvítězit, a jistě zvítězíme!"
Potom bylo obvyklé "Dreimal hoch!" a vojsko nasedlo opět do vlaku, jaksi zaraženo. Místo patnácti deka ementálského sýra mají na krku válku s Itálií.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama