Červenec 2011

Listopad - prosinec 1916 - smrt císaře Františka Josefa I., pád Bukurešti

6. července 2011 v 16:03 | Vojta
21. listopadu 1916 zemřel císař a král František Josef I. (v 86 letech).

24. listopadu 1916 jsme na vojenském civčišti přísahali věrnost a poslušnost novému císaři a králi Karlu I.


9. - 16. listopadu 1916 - zpět do pole

5. července 2011 v 10:16 | Vojta
9. listopadu 1916 jel jsem znovu do pole, večer vlakem ze Satalic do Vysočan.

Z Vysočan po 9. h. več. severozápadní dráhou přes Nymburk, Kolín, před 12 h. v noci Sedlec - Kutná Hora, dále přes Německý (dnes Havlíčkův) Brod, Jihlavu do Retzu - Rakousy v 5 h. ráno (ve vlaku jsem zaspal a přejel Znojmo o 2 stanice). Z Retzu v 7 h. ráno zpět ve 3/4 na 8 Znojmo, tam bydlel Stabsarzt Dr. Wolfenstein, u kteréhož jsem byl sluhou.
Ze Znojma jeětě týž den 10. listop. 1916 v 5 h. odp. vlakem přes Retz, Stockerau, v 1/2 8 več přijeli do Vídně - Nordwestbahnhof.