Prosinec 2011

26. července 1917 - veselý život v Budapešti

31. prosince 2011 v 13:03 | Vojta
26. července 1917 po 8 h dopo. z Vídně - Ostbahnhof zpátky přes Dunaj, k 10. h. dop. Marchegg přes řeku Moravu. V 1/2 11 dop. první uherská stanice Devényujfalů (Děvín) (na hranicích vápencové vrchy), skrze dlouhý tunel jsme po 11. h. dopol. přijeli do Prešpurka (Poszony) (velké město, mnoho továren, na stráních k Dunaji vinice) (nyní Bratislava, pozn. Vojta), ve 2 hod. odp. Ersekujvár (Nové Zámky), ve 4 hod. odp. Szob (odtud se jede stále po levém břehu Dunaje až do Budapeště. Od Szobu po lev. břehu Dunaje se táhhnou Novohradské vrchy, na jihu u úpatí jsou vinice a ovocné sady).